SİZLERE DAHA İYİ HİZMET İÇİN TEKNOLOJİK YATIRIM YAPTIK….

Sayın Mükellefimiz, Teknolojiye yaptığımız yatırım ile sizlere son derece yüksek düzeyde hizmet sunacak Cep Telefonu Uygulaması geliştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü sizin memnuniyetiniz bizim mutluluk kaynağımızdır. Artık Muhasebe ile olan iş ve evraklarınıza ulaşmak çok daha kolay. Aşağıda linkini gönderdiğimiz videoyu mutlaka izl…

Konkordato Uygulaması Nedir?

Konkordato Uygulaması Nedir? Öteden beri İcra ve İflas Kanununda (İİK) yer alan fakat uygulama açısından çok fazla işlerlik kazanamayan “Konkordato” kurumu ile ilgili maddelerde, 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile değişiklikler yapılmış ve İflasın Ertelenmesi…

Noterde Nüsha Başı Ücrete Son

Damgadan para kazanan Noter'lerde artık nüsha başı ücret devri sona erdi. Kağıdın kaç kopyası olursa olsun ücret tek olacak. Maliye Bakanlığının harçlar konusundaki değişikliklerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva …

Prim Borçlarının Yapılandırılması

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihl…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi